Llocs Especials

P l a t g e s
L l o c s   p e   B a n y a r - s e
L l o c s   H i s t ò r i c s
L l o c s   P r e h i s t ò r i c s
L l o c s   d I n t e r è s
P o b l e s
L l o c s   Ú n i c s

Toro | Visita el punt més alt de Menorca

El Toro és la muntanya més alta de l’illa i es pot visitar per carretera tot l’any entrant des Mercadal. Al cim hi ha una església, un monestir, una talaia, un cafè i un pàrquing.

Veure més

Binibèquer Vell - El poble de pescadors de Menorca

Visitar Binibèquer Vell és una de les parades obligatòries de les vacances a Menorca. Aquest enrevessat poble blanc de pescadors és una de les majors atraccions de la zona de Sant Lluis.

Veure més