Artesans a Menorca | Visites

F o r m a t g e r i e s
A r t e s a n s
F à b r i q u e s   d e   C a l ç a t

Visita el Nostre Taller de Cuir

Taller de Cuir Menorca - Bosses Artesanals

Taller de bosses de pell Menorca. Si aneu a nedar a Cala Galdana o passeu pel petit poble de Ferreries, visiteu aquest taller de bosses de pell amb botiga de marroquineria.

Veure més