Artesans a Menorca | Visites

F o r m a t g e r i e s
A r t e s a n s
F à b r i q u e s   d e   C a l ç a t

Visita el taller d’un artesà de sandàlies menorquines

Visita botiga-taller d’avarques a Menorca

Sabater de sandàlies menorquines. Visita la botiga taller d’un artesà de l’abast durant les vacances a Menorca. Calçat tradicional de Menorca fet a mà per un mestre sabater a Ferreries.

Veure més

Visita el Nostre Taller de Cuir

Taller de Cuir Menorca - Bosses Artesanals

Taller de bosses de pell Menorca. Si aneu a nedar a Cala Galdana o passeu pel petit poble de Ferreries, visiteu aquest taller de bosses de pell amb botiga de marroquineria.

Veure méscompartir

WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram

Messenger

Email